20 слів, яких ти не знав…

1. Глабелла – це простір між бровами. 2. Еківокі – двозначні натяки, виверти 3. Катарсис – зміна свідомості через сильні переживання 4. Депрівація – відчуття недостатності задоволення своїх потреб 5. Фрустрація – період повного розчарування в житті 6. Гаптофобія – боязнь дотиків інших людей 7. Фріссон – мурашки по шкірі 8. Сентенція – вислів повчального характеру 9. Симулякр – зображення або пояснення того, що в реальності не існує. Копія, що не має оригінала 10. Сингулярність – одиничність, неповторність чого-небудь 11. Сибарізм – неробство, розбещеність розкішшю; сибарит – носій цих якостей 12. Плюралізм – різноманіття або множинність, як в приземленому, так і у філософському контексті. Монізм – коли навпаки – щось одне. Дуалізм визнає лише подвійність 13. Лапідарність – стислість, виразність складу, стилю 14. Амікошонство – безцеремонне, недоречно-фамільярне звернення під виглядом дружнього 15. Мезальянс – шлюб з людиною нижчого соціального положення, нерівний шлюб 16. Никтофілія — переважна активність вночі і уникнення активної діяльності в денний час доби. Інколи никтофілія є одним з різновидів соціальної фобії 17. Оброгація – внесення часткових змін до старого закону 18. Обскурантизм – украй вороже відношення до освіти і науки 19. Емпатія – це здатність сприймати світ очима іншого, цікавитися тим, як інший думає, живе і відчуває 20. Криптомнезія — це вигляд порушення пам’яті, при якому чужі ідеї здаються людині її власними

7 views0 comments